Medisch Centrum
Het Oude Dorp
Dorpstraat 36
1182 JE Amstelveen
Postbus 75530
1070 AM Amsterdam

020-3052000
b.g.g. 06-46722931
info@optolia.nl
info@oogcentrum.nl

Medisch Centrum
Het Oude Dorp
 

Optometrie

Optometrist is een beschermd medisch beroep binnen de Nederlandse gezondheidszorg (wet BIG). De belangrijkste taken van de optometrist zijn het aanmeten van optische gezichtshulpmiddelen ook bij medische oogafwijkingen. Hij/zij kan de samenwerking tussen beide ogen beoordelen en kan een bril met prismacorrectie aanmeten. Bij afwijkingen aan het hoornvlies kan hij speciale contactlenzen aanmeten. Sommige optometristen hebben zich gespecialiseerd in het aanmeten van vergrotende hulpmiddelen voor slechtziende mensen.

Een ander taak van de optometrist is het screenen op oogafwijkingen zoals cataract, glaucoom en maculadegeneratie.  Hij mag ook diagnostische oogdruppels gebruiken, bij voorbeeld om de pupil te verwijden. Een oogonderzoek bij de optometrist gaat dan ook veel verder dan een oogmeting bij de opticien. Optometristen werken in ziekenhuizen, oogheelkundige klinieken, optometriepraktijken en revalidatie instellingen voor slechtziende mensen. De opleiding duur 4 jaar en kan gevolgd worden aan de Hogeschool van Utrecht.

Optometrist is een relatief nieuw beroep. Het verschil tussen de optometrist en de opticien is voor veel mensen niet heel duidelijk.

Opticien is een ambachtelijke opleiding binnen de detailhandel op mbo-niveau en richt zich hoofdzakelijk op het verkopen van brillen. Technisch georiënteerde kennis van producten, mode en design zijn belangrijke onderwerpen in de opleiding. Bij (ouderdoms)verziendheid, bijziendheid en astigmatisme kan de opticien de juiste brilsterkte bepalen. Als de klachten niet met een bril te verhelpen zijn verwijst hij/zij door naar de optometrist of oogarts.

Contactlensspecialist is een vervolgopleiding na de opleiding tot opticien. De contactlensspecialist kan zachte en vormstabiele contactlenzen aanmeten en mogelijke complicaties herkennen.

Opticiens en contactlensspecialisten hebben geen medische opleiding gevolgd. De beroepen zijn ook niet wettelijk beschermd.  Iedereen oogmetingen verrichten en contactlenzen aanmeten, ook zonder diploma. De branchevereniging NUVO stelt wel opleidingseisen aan haar leden en pleit al jaren voor een wettelijke erkenningsregeling voor beide beroepen.

De oogarts
Na de 6 jaar durende opleiding tot basisarts heeft de oogarts nog gedurende een aantal jaren de opleiding tot specialist gevolg. De oogarts behandelt oogzieken en opereert. Veel oogartsen hebben zich op een bepaald deel van het oog gespecialiseerd. Het aanmeten van brillen en optische hulpmiddelen is een van de taken die de optometrist van de oogarts heeft overgenomen.